Абонаментно месечно правно обслужване на вашата фирма – професионализъм на достъпна цена.

Ние предоставяме консултации и правна помощ на дружества и физически лица в следните области:

Недвижими имоти

След приемането на България в Европейския съюз страната ни се превърна в една от най-желаните дестинации за почивка и туризъм. Различни инвеститори изявяват желание за влагане на средства в недвижимости. За да задоволим желанието на нашите клиенти, ние предлагаме правни консултации и съдействие по отношение на:

 • покупко-продажба на недвижими имоти: (земеделска) земя, къщи в провинцията и в градовете, апартаменти, вили и др.
 • осигуряване на сигурността на покупката на имота като проучваме цялата документация и историята на конкретния имот включително: документите за собственост, тежести учредени върху имота (имотеки, особени залози, сервитути и др.), удостоверения за наследници и др.
 • Учредяване и преговори по отношение на вписване на ипотека и (особен) залог

Търговия в България, Международна търговия

Ако желаете да разширите пазарния дял на вашата фирма в конкретна област или искате да бъдете правно информиран за конкретен търговски сектор от българския пазар, ние ще дадем отговор на запитванията ви. Можем да ви консултираме и да ви изготвим:

 • правни становища относно конкретни ваши въпроси, засягащи българското и европейското законодателство
 • договори за покупко-продажба
 • договори за наем
 • общи условия за вашия интернет магазин
 • пълномощни
 • договори за заем
 • договор за депозит
 • договори за преотстъпване на авторски права
 • дистрибуторски договори
 • договори за управление на дружества
 • и много други договори, в зависимост от конкретните ви нужди

Електронна търговия

Ако искате за създадете електронен магазин или да разширите дейностите на вече работещия, ние можем да ви помогнем при:

 • регистрирането на “БГ” (.bg) домейн име
 • договори с разработчици за вашия уебсайт
 • Общи условия за вашия интернет бизнес
 • Авторски права върху съдържанието на вашия уебсайт
 • Придобиване на определение лицензи, ако е нужно
 • Условия за Онлайн разплащания в България
 • Използване на електронен подпис и електронни документи в България

Фирмено право

Ако желаете да регистрирате фирма в България или искате да разширите бизнеса си в България, ние можем да ви помогнем с:

 • регистрация на фирмата (ООД, ЕООД, АД, ЕАД и др.)
 • регистрация на търговско представителство на чужда компания в България
 • регистарция на клон на вашата фирма в друг град или регистрация на клон на чуждо дружество в България
 • регистрация на нестопанска организация – фондация, сдружение, спортен клуб
 • процедури по ликвидация и несъстоятелност

След учредяването на дружеството, можем да ви консултирами и във връзка с:

 • управление на фирмата: свиквания и решения на общи събрания, решения на управителните органи, протоколи от заседания и др.
 • изготвяне на разнообразни споразумения между съдружници включително за прехвърляне на дялове или акции
 • увеличаване или намаляване на капитала, вливане, сливане, отделяне разделяне на дружества
 • назначаване на работници: трудови договори, работа на чужденци в България и придобиване на разрешение за пребиваване и работа в България

Финансиране на фирми, чрез банков кредит

Можем да ви помогнем при документацията, когато кандидадствате за банков кредит, за финансиране на вашия бизнес или вашите идеи.