След промените в Закона за Автомобилните превози от юли 2014 г., за Изпълнителна Агенция “Автомобилна Администрация” (ИААА) започна да води регистър на МПС към лицензите на Общността за превоз на пътници или товари. Проблемът “налични МПС” преди издаване на международен лиценз за товари и пътници В тази връзка нито бяха издадени някакви наредби, нито бяха направени промени в наредби, които да регулират […]

Read more ...

Повод за тази статия е масовата некомпетентност на служителите в пунктовете за регистрация при Областните Дирекции на МВР, както и непрозрачността на процедурите, които въпросните служители следват. Редът, по който се регистрират МПС е НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА […]

Read more ...

Във връзка с промените в Закона за автомобилните превози от 22.07.2014, ИААА започна промени в процедурите по издаване, продължаване и промяна на Европейските транспортни лицензи (лиценз на Общността), както и при подновяването на финансовата стабилност. Изискване за наличие на собствени/наети товарни автомобили Законовото изискване е уредено в новата аления 2 на чл. 11 от ЗАвП: […]

Read more ...

В края на годината се очертават няколко промени в законодателството, които ще има огромно влияние върху транспортните фирми в България. По-ниска такса за лиценз за международен превоз на пътници и товари На 26 Август 2013 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) постави на обществено обсъждане проект на изменение на Тарифата за таксите, събирани […]

Read more ...

Много участници в леки пътно – транспортни  произшествия след кавги или взаимни компромиси си уреждат отношенията с по 20 – 30 лева и проблема е решен. Твърде погрешен подход. Ако сте участник в подобна ситуация за вас се пораждат два варианта на действие: В единият случай, ако  имате сключена имуществена застраховка “Автокаско” за вас се […]

Read more ...