Адвокатско Дружество “Христов и Иванова” са специалисти в областта на транспортното право (България и ЕС).

Обжалване на глоби на Автомобилна администрация (ДАИ) и АПИ


 • Неспазване на време за почивка;

 • Липса на психолочическа годност на водача;

 • Липса на карта за квалификация;

 • Претоварване;

 • Липса на платена такса за извънгабаритен товар;

 • Неизвличане на данни от тахографа или тахо картата на водача. Липсващи тахо дискове;

 • Пропуснат срок за доказване на финансова стабилност;

 • Пропуснат срок за уведомяване на ИААА за промени по лиценза;

 • Принудително спиране на дейността на превозвача (ПАМ);

 • и всякакви други глоби и санкции свързани с дейността на водачите и превозвачите;

Свържете се с нас ако желаете да обжалвате глоба.

Внимание

Предлагаме безплатно обжалване на глоби, наложени на шофьори, които са в материално затруднено положение! Моля свържете се с нас, за повече подробности.

Оспорване на сметки на Електроразпределение Север и ВиК-Варна


 • Неправилно изчислена сметка за ток или вода

 • Служебно начислена сметка поради повреда на електромера или водомера

 • Свържете се с нас ако желаете да оспорите сметката си за ток или вода.

Извършваме и следните допълнителни адвокатски услуги


 • Изготвяне на нотариални актове за покупко–продажба, дарение, даване вместо изпълнение и други видове прехвълряне на собтвеност и/или ползване на недвижими имоти (къщи, апартаменти, парцели, земеделска земя и др.);

 • Регистрация на търговски дружества (Е/ООД, АД) и Едноличен търговец (ЕТ);

 • Съдействие при ликвидация на търговски дружества и ЕТ (ООД, ЕООД и др.);

 • Промяна от ЕТ->Е/ООД->Е/АД, продажба на дялове, приемане на нов съдружник, напускане на съдружник;

 • Обжалване на откази на Търговския регистър;

 • Обжалване на глоби наложени от НАП, Агенция Митници, КАТ Пътна Полиция и др.

Свържете се с нас ако имате въпроси или желаете да организираме среща във връзка с вашият случай.