Адвокатска кантора MH Legal е специализирана в областта на транспортното право (България и ЕС).

Обжалване на актове на ДАИ (Автомобилна администрация)

  • обжалване на глоби и актове на шофьори, при проверки на пътя;
  • обжалване на глоби при проверк ив предприятия;
  • обжалване на принудителни административни мерки (ПАМ);
  • консултации и адвокатско съдействие при проверки от ДАИ;

 Представителство пред съд относно

  • обжалване на актове и наказателни постановление на Агенция Митници;
  • обжалване на актове и наказателни постановление на Морска Администрация;
  • обжалване на актове и наказателни постановление на НАП;
  • обжалване на актове и наказателни постановление на Пътна Полиция (КАТ);

Защита правата на моряци и контрактори пред корабособтвеници

  • Съдебни дела и преговори с корабособственици отноно изпълнението на индивидуални и колективни трудови договори и проблеми при репатриране;
  • Съдебни дела срещу корабособтвеници, чартьори и корабни мениджъри за плащане по договори за изпълнение на услуги и продажба на стоки;