Ако ви е необходимо спешно да придобиете лиценз на общността за превоз на пътници или товари, но нямате нает ръководител на транспортна дейност, свържете се с нас и ние ще ви помогнем да намерите такъв.

Едно от изискванията за придобиване на лиценз за упражняване на дейност като транспортна фирма за превоз на пътници и товари е назначаване на лице за ръководител на транспортна дейност. При подаването на документите за издаване на лиценз, се прилага и копие от удостоверениет оза придобита компетентност  на ръководител на транспортна дейност. Без това удостоверение кандидадстващата фирма не може да получи лиценз.

За придобиване на такава компетентност, лицето трябва да е положило успешно изпитите през ИААА (чрез регионалните ДАИ). Изпитите са разделени на две – за дейност при превоз пътници и дейност при превоз на товари. Издавате се две отделни удостоверения.

Прочети още по темата тук:


Коментари

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

Post

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.