Данък на влекачите през 2014В края на годината се очертават няколко промени в законодателството, които ще има огромно влияние върху транспортните фирми в България.

  • Промени в Тарифата за таксите събирани от Министерство на Транспорта
  • Промени в Закона за Местните Данъци и Такси

По-ниска такса за лиценз за международен превоз на пътници и товари

На 26 Август 2013 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) постави на обществено обсъждане проект на изменение на Тарифата за таксите, събирани от МТИТС. В проекта има редица предложения, но това, което засяга транспорните фирми за превоз по суша е, че има предложение за намаляне на държавната такса за лиценз на общността от 2000 лв на 500 лв. Мотивът за това предложение за намаляване на таксата е

При определянето на таксата е взет предвид размерът на таксите за издаване на лиценз на Общността в другите държави-членки на Европейския съюз. Необходимо е да бъде определен размер на таксата за издаване на лиценз, съпоставим с таксите в останалите държави.

Мнозина виждат в тези промени дискриминация спрямо съществуващите фирми, които са платили по-голямата такса от 2000лв т.е. новите фирми ще са в по-облагодетелствано финансово положение. Въпреки това обаче, считаме че това е правилен ход на Министерството към хармонизиране на политиката на държавни такси спрямо тази на другите Европейски държави.

По-висок данък за камиони и влекачи Евро 3

От 1 Яануари 2014г влизат в сила новите изменения на Закона за местните данъци и такси. Важното в новите промени е, че влекачи и камиони Евро 3 вече няма да имат право на 50% намаление от данъка МПС, а само 40%. Законът е променен с ясното намерение да се стимулира покупката на по-нови влекачи и камиони, за да се намалят вредните емисии и обновяване на автопарка. В чл. 59ал.3, можем да открием точният текст, който определя размера на отстъпката в данъка:

(3) (изм. – ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории “Евро 3” и “Евро 4”, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на “Евро 5”, “Евро 6” и “ЕЕV” – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.

За товарни автомобили и влекачи Евро 1 и Евро 2, Закона дава правото на всяка община да определи отстъпка в данъка между 20% и 40%. Точният процент на намалението за вашата община можете да откриете в съответната Наредба на сайта на общината. Отделно чл. чл.55, ал 7 на ЗМДТ се забелязва и повишаване на нормативните граници за данъка на влекачи. Например на влекачите 40+ тона с три оси данъкът варира между от 1228 лв. до 3684 лв, а за влекачи с две оси и същият тонаж от 1007 лв. до 3021 лв.

Прочети още по темата тук:


Коментари

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

Post

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.