ИААА готви промени в Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. Проектоизменението е в редица членове, но едно от важните е добавянето на още една възможност за доказване на финансова стабилност на търговците, кандидадставщи за транспортен лиценз.

В момента финансовата стабилност се доказва, чрез представяне на баланса и отчета на дружеството, в които има записана сума собствен капитал, отговаряща на определени размери, посочени в наредбата. Другият вариант е представяне на банкова гаранция, която като сума да покрива посочените изисквания.

Проектоизменението предлага и трети вариант – сключване на специална застраховка “Гражданска отговорност”, която да покрива като обезщетение въпросните изисквания за размер на средства. Тази застраховка трябва да е сключена минимум за една година. Това облекчава значително дружествата, кандидадстващи за транспортен лиценз, тъй като само срещу подписана полица, ще могат да се сдобият с лиценз. Като реално инвестирани средства, това е значително по-облекчен режим.

Прочети още по темата тук:


Коментари

Loading Facebook Comments ...

1 Comment

add yours
  • КАТЯ ГЕОРГИЕВА 12 November 2012 Reply

    В МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2011 ГОД. ПОДАДОХМЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ЛИЦЕНЗА НИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ, КАТО ПРИЛОЖИХМЕ ИЗИСКВАНИТЕ ДОКУМЕНТИ, МЕЖДУ КОИТО БЕ И СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ С ПРИЛОЖЕНИ КЪМ НЕЯ ДОКУМЕНТИ.
    ВЪПРОСА МИ Е – КОГА ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯ СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ ? СПОРЕД НАРЕДБА 11 ТРЯБВА ВСЯКА ГОДИНА, НО СЛЕД КАТО СЪМ ПРЕДСТАВИЛА ТАКАВА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ЛИЦЕНЗА В МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2011 ГОД., МИСЛЯ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯ ТАКАВА В 2013. ГОД. ИЛИ ГРЕША ?
    БЛАГОДАРЯ, ЧЕ ЩЕ МИ ОТГОВОРИТЕ !

Leave a Comment

Post

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.