VINПовод за тази статия е масовата некомпетентност на служителите в пунктовете за регистрация при Областните Дирекции на МВР, както и непрозрачността на процедурите, които въпросните служители следват.

Редът, по който се регистрират МПС е НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ. Основните етапи при регистрацията на МПС в България са:

  • установяване идентичността на МПС
  • проверка дали въпросното МПС не се издирва
  • регистрация

Проблемът с VIN (идентификационен номер на превозно средсво)

Напълно естествено е, когато един автомобил е втора ръка и внос от друга страна членка на ЕС, шасито на този автомобил да е леко (или много) корозирало. В този случай, при някои МПС, главно тежкотоварни, част от VIN е заличен. В този случай, възниква проблема с идентификацията на МПС.

Чл. 5 ,ал. 4 от Наредба I-45 за регистрация, ясно очертава възможностите за идентификация на МПС:

При извършване на проверките се използват национални и международни информационни фондове, технически методи и средства.

За съжаление инспекторите и механиците нямат никаква идея какви са им възможностите/задълженията по тази алинея. Обикновено те се задоволяват с немотивирания и неаргументиран отговор ‘ това не съм го срещал/правил, следователно ще ти откажа регистрация’, след което живота на човека, регистриращ МПС става кошмар от бюрократична полицейщина. Такива случаи най-често се получават при частично заличен/корозирал VIN.

За съжаление инспекторите/механиците нямат никаква представа от Регламент (ЕС) № 19/2011 на Комисията от 11 януари 2011, който регулира изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели и на идентификационния номер на превозното средство за моторни превозни средства и техните ремаркета. Съгласно ЧАСТ Б от този регламент, “Идентификационен номер на превозното средство (VIN)” е съставен от три елемента:

  • световен код за идентифициране на производителя (WMI);
  • описание на превозното средство (VDS);
  • сектор, обозначаващ превозното средство (VIS).

Най-важната част, която индивидуализира конкретното МПС са последните осем символа на VIN, а именно VIS. Първите две части представляват идентификатор на завода производител, и общите характеристики на МПС (модел, мощност и т.н.) Тоест, при положение, че съществуват метални табелки описващи производителя, както и мощност, модел и т.н., и при при положение, че последните 8 символа от VIN, щампиран на шасито на МПС се виждат ясно, механикът/инспекторът по регистрация не би следвало да се затрудни да идентифицира конкретното МПС.

Въпреки това, служителите в пунктовете за регистрация упорито отказват да прилагат чл.5 ал. 4 от Наредба I-45, а именно да използват всички методи и технически средства за идентифициране на МПС. Защо това е така? Въпросът е еднозначен – прехвълряне на отговорноси и несигурност в познанията, необходими за извършваната работа.

Универсалното решение “Техническа комисия”

След като механикът/инспекторът, реши че не му достига воля/знания да идентифицира конкретното МПС, следва сложната процедура по назначаване и свикване на техническа комисия, която да даде “експертно заключение”. Редът за свикване и работа на тази комисия, се регулира от вътрешна Заповед, издадена от всеки един Директор на ОД на МВР, за конкретната област, където се регистрира МПС. В случай, че и тази комисия не и достигне воля/знания, МПС-то ви ще стане обект на прокуроркса преписка и ще бъде задържано, докато прокурорът реши дали има престъпление (неоторизирана интервенция по VIN) и какви са последствията от това.

 

Прочети още по темата тук:

  • Няма сходни теми

Коментари

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

Post

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.