Много участници в леки пътно – транспортни  произшествия след кавги или взаимни компромиси си уреждат отношенията с по 20 – 30 лева и проблема е решен. Твърде погрешен подход. Ако сте участник в подобна ситуация за вас се пораждат два варианта на действие:

В единият случай, ако  имате сключена имуществена застраховка “Автокаско” за вас се поражда правото да предявите претенция за претърпените от вас щети срещу застрахователя, покрил застрахователния риск. Като след оценка на щетата последния  е длъжен  в срок да ви изплати определеното обезщетение.При положение, че не сте съгласни с така определеното обезщетение, респ. застрахователя ви откаже, за вас се поражда правото да предявите претенцията си по съдебен ред.

Втория вариант при така създалата се ситуация е да предявите претенцията си за обезвреда за причинените  ви щети срещу застрахователя покрил “Гражданската отговорност” на виновния водач. И в двата  случая единственото, което трябва да направите е да извикате органите на КАТ, които на място ще изготвят съответните документи, които са ви нужни при предявяване на претенциите си пред застрахователя.

Нашият адвокатски съвет е, попаднете ли в подобна ситуация не се примирявайте и реализирайте своите права по адекватен и целесъобразен за вас начин. Разполагаме с екип  от юристи, с богат опит в тази насока, които отговорно и професионално ще съдействам за удовлетворяване на вашите имуществени претенции за причинените ви щети в следствие на тези леки пътно – транспортни произшествия.

 

Прочети още по темата тук:


Коментари

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

Post

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.