Ако ви се е налагало да сменяте постоянен или настоящ адрес, вероятно сте се сблъскали с идиотски замислената система и недомислиците на ГД “ГРАО” и съответната община. В конкретният случай ще говоря за Община Варна. След кратко ровене по в сайта на Община Варна, намирам следната информация за това, как се променя постоянен адрес. Явно става […]

Read more ...

Независимо от индустрията, в която работите – компютърни технологии, селско стопанство, производство на машини и др.,  търговските ви партньори или потребителите на вашите услуги / продукция са главно чужденци (чуждестранни фирми). За да бъдете максимално защитени в своите бизнес отношения, обикновенно вие сключвате някакъв тип договор с чуждестранната фирма (търговски партньор или краен потребител). Много […]

Read more ...

При настъпили смърт, леко или тежко нараняване от катастрофа, трудова злополука и др. често пострадалите хора или фирми не знаят как да търсят правата си пред застрахователните. Всички лица пострадали от подобни катаклизми или нещастни случаи могат да предявят своите претенции за претърпените вреди пред съответната застрахователна компания. Застрахователят отказва изплащане на пари Често застрахователните […]

Read more ...

На 27 Септември 2012, бе публикувана Информационна бележка на Европейската комисия относно разработване на Европейска стратегия за развитие на т.нар. облачни услуги.  В общи линии ЕК започва разработването на мерки за регулиране на клауд компютинга на територията на Европейския съюз. Как ще бъдат регулирани облачните услуги в Европа и България Комисията осъзнава, че бъдещето на […]

Read more ...

Събирането на неплатени фактури е основен проблем за развитието на малкия и средния бизнес в България. Междуфирмената задлъжнялост е причината и за спирането на погасяването на бизнес кредитите към банките. Примери за подобни случаи има всякакви: склад за стоки на едро не може да събере плащането за продадените стоки на малкия магазин, рекламна агенция не […]

Read more ...