От доста време ми прави впечатление, че в медии, Народно събрание, правителство, правосъдни органи и всякакви други институции като се говори за правосъдна система се има предвид наказателно право и процес. Никъде в публичното пространство не се обсъждат “куцото” търговско и гражданско правораздаване. Колкото и болезнено бавно да е наказателното правораздаване, мисля си, че по-голям […]

Read more ...

Тъй като вчера всички медии за занимаваха с това колко зле е българската съдебна система, аз реших да намеря прословутия доклад в оригинал и да видя какво точно е писано. За тези, които се интересуват ето официалният превод на български език на доклада [PDF]. Файлът се сваля директно от страницата на Европейската Комисия. В общи […]

Read more ...

Днес получихме запитване относно това, дали технически преглед на камион извършен в друга страна членка на Европейския съюз, се признава за редовен. Проблемът на фирмата притежаваща Лиценз на Общността за транспортна дейност, е че ДАИ не са им признали техническият преглед извършен в Испания. Ние проверихме дали ДАИ са прави да не признават това. Съгласно […]

Read more ...

Днес спечелихме една малка битка срещу опорочената съдебна система. По търговско дело в Окръжен Съд Стара Загора, по което сме процесуални представители, поискахме да ни направят незаверен препис от книжа по делото. Тъй като сме адвокатска кантора базирана във Варна, поискахме да ни изпратят копията по email, като се позовахме на правото ни в чл. […]

Read more ...

Одна из главных проблем для русских транспортных компаний является получение разрешения на перевозки в пределах Европейского Союза. Это не только увеличивает транспортные расходы, но и создает дополнительные административные нагрузки для владельцев транспортного бизнеса. Болгария, как страна-членка Европейского Союза, и традиционно открыта для бизнеса с России, предлагает прекрасную возможность для русских транспортных компаний переместить свой бизнес […]

Read more ...