За кантората

адв. Милен Христов

alternate text

адв. Милен Христов е член на Софийска Адвокатска Колегия. Практикува в областта на международното и вътрешно транспортно право. Милен е сертифициран от IATA като специалист по международно авиационно право. Владее писмено и говоримо английски език.

адв. Полина Иванова

alternate text

адв. Полина Иванова е член на Варненска адвокатска колегия. Специализира вещно право, наследствено право, следки с недвижими имоти, регистрация промени и ликвидация на търговски дружества. Владее писмено и говоримо английски език.

Виктория Манева

alternate text

Виктория е юрист и специалист по административно, транспортно и търговско право. Специализира обжалване на глоби и принудителни административни мерки и други административни наказания. Владее писмено и говоримо английски език.