За кантората

адвокатски услуги в района на Варна, Балчик, Генерал Тошево, Албена, Шумен

Милен Христов

адвокат

Милен Христов е член на Софийска адвокатска колегия с над 15 години адвокатска практика. Специализира право в областта на въздушния транспорт, право на автомобилния транспорт и PropTech.

Милен е сертифициран от IATA по международно въздушно право, както и от българското Министерство на транспорта в управление на автомобилния транспорт. Създател е на andreshko.com - платформа, концентрираща публични търгове на недвижими имоти (търгове на проблемни имоти)

Виж LinkedIn профила на Милен

Полина Иванова

юрист

Полина Иванова е юрист с над 10 години практика по сделки с недвижими имоти, регистрации и ликвидации на фирми и наследствено право.

Полина консултира инвеститори в имоти във Варна при сделки по покупко-продажби, както на градски, така и за селски имоти. Тя консултира и предоставя правна помощ по въпроси, свързани с наследство, завещания, регистрации на фирми, прехвърляне на дялове, ликвидация на дружества с ограничена отговорност.

Виж LinkedIn профила на Полина